Skip to content

Onze werkwijze


1. Kennismaking

De sales afdeling van Grow-ID zal (online) met een onderneming of organisatie kennismaken om te kijken wat Grow-ID kan betekenen. Tijdens de kennismaking zal naar voren komen wat de mogelijkheden zijn binnen Grow-ID en zal zo veel mogelijk informatie gestructureerd naar voren moeten komen. Daarnaast zal tijdens de kennismaking duidelijk naar voren komen welke richting een onderneming of organisatie op wil, zo kan er gericht een inventarisatie worden gedaan.


2. Inventarisatie

De sales afdeling zal na positieve uitkomst van het kennismakingsgesprek in overleg met de project management consultants binnen Grow-ID een inschatting maken welke vakgebieden en diensten relevant zullen zijn de onderneming of organisatie. Dit zal samengevat worden in een document en zal worden overlegd met de onderneming of organisatie. Hier zal in grote lijnen worden aangegeven wat Grow-ID kan betekenen en wat de verschillende mogelijkheden zijn. Daarnaast zal er een voorstel voor de vorm van een project gedaan worden. Hierbij kan gekozen worden voor een project op maat of een overige vorm van dienstverlening. 


3. Dienstverlening op maat

Stap 3a – projectplan

Als een onderneming of organisatie kiest voor een projectplan zal er naar hand van het vraagstuk, uitdaging of project een plan worden samengesteld waarin naar voren komen wat de aanpak voor de aankomende periode zal zijn. Hierin zal duidelijk naar voren komen welke diensten, tijdsplanning en grote lijnen een onderneming of organisatie moet volgen om tot het gewenste uitkomst te komen.

sdkljlaksdjda

Stap 3b – keuze voor project op maat 

Als een onderneming of organisatie kiest voor een project op maat zal er een individueel traject gestart worden. Binnen dit traject wordt er naar de exacte behoefte van een onderneming of organisatie gekeken en wordt hier een project om heen gebouwd. Professionals vanuit verschillende vakgebieden zullen in samenwerking met een project management consultant dit in een projectplan naar voren laten komen.

Binnen een project op maat zullen de volgende stappen gezet worden:

 1. (Online) verdiepingsgesprek 
 2. Projectplan 
 3. Presentatie van projectplan 

sdkljlaksdjda

Stap 3c – keuze voor overige vormen van dienstverlening 

Als een onderneming of organisatie kiest voor een overige vorm van dienstverlening zal dit inhouden dat er vooropgestelde dienstverlening wordt aangeboden. Dit zullen losstaande vormen dienstverlening van elkaar zijn. Optioneel kan dit bij aanschaf van meerdere producten geïntegreerd worden via een projectplan. Hierin is het ook mogelijk om dit op maat te laten samenstellen.

Overige vormen van dienstverlening zijn:

 • Quick Scans 
 • Managed Monthly Services 
 • Themapakketten 
 • Sprints 
 • Trainingen
 • Cursussen 
 • Workshops
 • Coaching
 • Digitale producten 


4. Persoonlijk voorstel

Bij het afronden van het projectplan zal de sales afdeling van Grow-ID een officieel projectvoorstel in combinatie met een offerte aanbieden. Hier zal schriftelijk akkoord op moeten worden gegeven zodat de voorbereiding op de start van het project in gang kunnen worden gezet. 


5. Project

Wanneer er akkoord is gegeven op het projectvoorstel zal er vanuit een project management consultant een start worden gegeven aan het project. Hier zal een kick-off plaatsvinden tussen de onderneming of organisatie en de stakeholders binnen het project. Afhankelijk van de vorm van het project (project op maat, training of Quick Scan etc…) zal de projectplanning, de projectstructuur, het projectbudget vastgesteld worden.

Na het succesvol afronden van een dergelijk project, kan het zijn dat de opdrachtgever aanvullende vraagstukken heeft. Wanneer dit het geval is, zal de cyclus opnieuw beginnen.

Na het succesvol afronden van een dergelijk project, kan het zijn dat de opdrachtgever aanvullende vraagstukken heeft. Wanneer dit het geval is, zal de cyclus opnieuw beginnen.


Wij zorgen ervoor dat alle mogelijkheden binnen handbereik liggen.

Bekijk wat wij voor jouw onderneming of organisatie kunnen betekenen.
Bekijk onze diensten