Skip to content

Hoe werkt het voor Bedrijven & Organisaties?

1. Marketplace

2. Projectvoorstel

3. Projectplan

4. Projectbieding

5. Project

Marketplace

Ben jij van plan om via Grow-ID jouw projecten, bedrijfsactiviteiten of bedrijfsprocessen uit te besteden? Dan kun je via de Marketplace je aanvraag doen.

Weet je welke dienstverlening je nodig hebt?

Kijk dan binnen de Marketplace per vakgebied welke diensten jij wil terug zien in jouw uitbesteding. Weet je niet precies binnen welk vakgebied de diensten vallen die jij wil? Zoek dan via de zoekbar binnen de Marketplace.

Weet jij niet welke dienstverlening je nodig hebt?

Vraag dan een inventarisatie aan vanuit de Marketplace. Via een inventarisatie ontvang je een aanbeveling over welke dienstverlening geschikt zijn voor jouw uitbesteding. Deze aanbeveling zal op basis van een data gedreven algoritme gedaan worden zodat jij een objectief overzicht ontvangt.

Profiel aanmaken platform Grow-ID

Wanneer er een aanvraag is gedaan vanuit de Marketplace of vanuit het starten van een inventarisatie zal er een profiel in de database van Grow-ID worden aangemaakt. Dit profiel zorgt ervoor dat er gemakkelijker een match gemaakt kan worden tijdens het Matchmaking proces.

Marketplace

Inventarisatie

Projectvoorstel

Vanuit de geselecteerde diensten vanuit de Marketplace of of de aanbevolen diensten vanuit de inventarisatie zullen worden weergeven in een projectvoorstel.

In het projectvoorstel wordt dit gekoppeld aan jouw projectomschrijving, projectdoelstellingen en aanvullende diensten. Het projectplan bepaalt de richting van jouw uitbesteding en zal als basis gelden voor het projectplan.


Projectplan

In het projectplan zal de geselecteerde dienstverlening vanuit het projectplan als basis vormen voor een inhoudelijke verdieping. De inhoudelijke verdieping zorgt er voor dat alle relevante informatie, voorkeuren en voorwaarden rondom jouw uitbesteding in kaart worden gebracht.

Het projectplan bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Projectscope
 • Dienstverlening
 • Informatie projectmanagement
 • Voorwaarden & overeenkomsten
 • Voorkeursprofiel dienstverlener

Wanneer alle inhoud aansluit bij jouw gewenste uitbesteding kunnen er dienstverleners geselecteerd worden (min. 3 – max. 7). Hier kan gekozen worden op specifieke aanbieders aan te wijzen die een projectbieding kunnen schrijven maar kan ook een aanbeveling worden ontvangen vanuit een algoritme van Grow-ID over de 3 / 5 / 7 best passende partijen.


Projectbieding

Wanneer er akkoord wordt gegeven op het projectplan en de voorwaarden voor de project bieding duidelijk zijn zal het projectplan worden uitgezet bij de geselecteerde dienstverleners.

Wanneer de aanvraag is uitgezet zijn er 10 werkdagen de tijd om als dienstverlener een projectbieding in te leveren. 

Een project bieding ontvangen vanuit een aanbieder van de benodigde dienstverlening bestaat uit de volgende informatie: 

 • Wat wordt er precies uitgevoerd tijdens het uitvoeren van de dienst?
 • Hoe wordt de dienstverlening uitgevoerd?
 • Prijsopgaaf & voorwaarden
 • Informatie projectmanagement
  • Startdatum
  • Projectduur
  • Milestones
  • Professionals betrokken bij jouw uitbesteding
  • Manier van werken van de dienstverlener
 • Aanvullende informatie
  • Voorbeeld cases
  • Testimonials
  • Video pitch

Wanneer een project bieding is aangeleverd is deze tussen de 30 en 60 dagen geldig, dit is afhankelijk van de voorwaarden die zijn opgesteld binnen de projectleiding. 

Vanuit de ontvangen project biedingen zal er een keus gemaakt moeten worden welke jouw uitbesteding kan gaan uitvoeren. Wanneer dit nog niet mogelijk is zal er de mogelijkheid zijn om een online gesprek in te plannen met een aantal partijen om gericht vragen te stellen. 


Project

Wanneer er akkoord is gegeven op het projectplan met een projectbieding worden alle documenten en overeenkomsten samengesteld en ondertekend. Hierin zullen alle voorwaarden, afspraken en deadlines schriftelijk worden vastgelegd.

Wanneer de overeenkomsten zijn gesloten zullen de laatste voorbereidingen voor het project worden afgerond. Instellen van de projectmanagement software, een kick-off meeting, etc.. 

Wanneer alle voorbereiding is afgerond kan er gestart worden met de uitvoering van de dienstverlening. Vanuit hier zal het projectmanagement begeleid worden vanuit de Project Management Consultant. Dit moet jou overzicht en inzicht gaan bieden in de status van jouw project. Je kunt zelf je mate van betrokkenheid bepalen. De Project Management Consultant betrokken bij jouw project voert ook een controlerende taak uit en heeft met jou een periodiek overleg of alles naar wens gaat.

Wil jij precies weten wat Grow-ID voor jou kan betekenen?

Plan dan een meeting in met onze Co Founder Ron Lohuis om te kijken hoe Grow-ID precies van toepassing kan zijn op jouw organisatie.