Skip to content
Artikelen

Het belang van een goed fundament

admin

Auteur

We zijn inmiddels weer een week actief en in deze week zijn er weer veel interactiemomenten geweest met bezoekers, in tegenstelling tot driekwart jaar geleden, terwijl het aantal volgers op ons bedrijfsprofiel op LinkedIn niet aanzienlijk is gestegen. Dit heeft alles te maken met het leggen van een goed fundament.

Van fouten leer je, is een welbekende zin in de ondernemerswereld. Dit hebben wij vorig jaar gemerkt toen er aan acquisitie gedaan werd maar hier nog geen goed doorgronde plannen voor lagen. Wij merkten dan ook dat we geen stappen vooruit maakten en kwamen tot het besef dat we zonder gegronde plannen, niet de bedrijven en studenten konden helpen ontwikkelen zoals onze missie luidde. Hierdoor werd besloten om ons voor een langere periode terug te trekken, zodat een fundament gebouwd kon worden.

En dit bleek voor ons een gouden zet. Want deze stap terug betekende voor ons dat we vele inzichten konden vergaren door middel van feedback en research. Er werd weer vanaf nul begonnen maar plannen werden gemaakt en bijgestuurd in de loop der tijd. We begonnen eerst weer vanuit de basis; wat is onze missie?

Onze missie was, en is nog steeds dat wij bedrijven en studenten willen helpen ontwikkelen door ze met elkaar te laten samenwerken. Vanuit deze basis werd gekeken hoe deze ambitie waar kon worden gemaakt. Dit hebben we gedaan door onze missie telkens op te delen in verschillende stappen, zodat details in elke fase duidelijk werden en zwakke punten konden worden ontdekt.  Zwakke punten in het business model werden vervolgens aangepakt door hier intensief over te brainstormen en wederom feedback te vergaren, waardoor zwakke punten juist sterke punten werden.

Het afgelopen jaar zijn er meerdere (kleine & grote) projecten gedraaid waar een totaal van 27 diensten werd afgenomen, dit was alleen mogelijk door een goed fundament te bouwen.

En een goed fundament heeft elke onderneming nodig. Nog steeds zien we dat meerdere bedrijven geen fundament, structuur en doel hebben met het uitvoeren van hun marketing of bijhouden van de financiën. Toch vinden deze bedrijven het vreemd dat zij niet de gewenste omzet halen of vinden zij het vreemd dat de relatie met hun klant geen stand houdt.

Dus wanneer jij als ondernemer of manager bovengenoemde problematiek herkent binnen jouw organisatie, werp dan eens een kritische blik op het fundament van jouw onderneming en je zult zien dat er genoeg scheurtjes in zitten die gemetseld moeten worden.